Selected Sequences:  69 /Selected Residues:   561
  Deleted Sequences:   0 /Deleted Residues:    0


                 10    20    30    40    50    60    70    80    90    100    110    120
             =========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+
  Cre13.g582250.t1.2_C APPVPATGPVPPTPTATTSTSATASTTTTTIAAAAPATAGAPAGTAASRPRLLVCHDMMGGYLADRLVQGGADPGFFRLWQWEQVDVFVYFSHHLVTLPPPGWTAAAHRNGVRVLGTFIT
  Glyma02g43020.2_GLYM ESEFDPKQPSVPISYPIKTLKDLESRSYYESFHYPFNKASVPIGPLPNRRRILVCHDMAGGYLDDKWVQGGTNAEAYAIWHWHLIDVFVYFSHNLVTLPPPSWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  chr6.CM0738.280.r2.d PPPFDPTQPSVPISYPIKTLQELESRSYFESFHYPFNKASVPIDSLPNRRRLLVCHDMAGGYLDDKWVQGGANPDAYAIWHWHLIDVFVYFSHDLVTLPPPCWTNTAHRHGVKV-GTLL-
  Glyma18g02770.1_GLYM SEP-SASEPSIPISYPIKTLEDLESRSYFESFHYPFNKASSSVSSLPNRRRLLVCHDMAGGYLDDKWIQGGTNPDAYAIWHWHLIDVFVYFSHSLVTLPPPSWTNAAHRHGVKVLGTFIT
  Cucsa.144370.1_CUCSA PPPFDPTEPSTPIAFPIKTLEDLESRAYFKSFHYPFNKSTVAL-PLPDRRRMLVCHDMAGGYKDDKWVQGGTNPDAFGIWHWYLIDVFVYFSHDLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIL
  GSMUA_Achr6P32810_00 DPPFNPTQPSIPISYPITTLEALASDSYHNSFHYPFNRSSVPLPALPPRRRILVCHDMMGGYLDDALVQGGDNSDAYAIWHWYLMDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNAAHTHGVRVLGTFIT
  GRMZM2G337616_P01_ZE ------------MSYPITGLAALASRAYLSNFHLPFNRAS--VAPLPQRRRVLVCHDMEGGYRNDAAPQGGDKPDAYALWHWHLVDVFVYFSHYLVTLPPPCWINAAHLHGVKVLGTFIA
  Cucsa.144380.1_CUCSA PPPFDPTEPSIPIAYPIKTLKDLESRAYFNSFHYPFNISTVPL-PLPDRRRILVCHDMAGGYIDDKWVQGGTNPDAYAIWHWYLIDVFVYFSHDLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIV
  Ca_13387_CICAR    DPPFDPKQPSIPISYPIKSLQELESRSYFDSFHYPFNIASVPI-SLPDRRRLLVCHDMAGGYSDDKWIQGGTNPDAYAIWHWHLIDVFVYFSHTLVTLPPTSWINTAHRHGVKVLGTFIT
  chr6.CM0738.240.r2.d ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Millet_GLEAN_1003763 EPPFDASAPAPPMSYPITDLAALASRAYLSNFHLPFNMASV--GPLPARRRVLVCHDMEGGYRDDAAAQGGGNPDAYALWHWHLIDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNAAHLHGVKVLGTFIT
  MA_10436931g0010_PIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29729.m002279_RICCO PTPFDPLEPSTPISYPIKTLHELESRAYFESFHYPFNKSSVSLSFLPNRPRLLVCHDMQGGYGDDRWIQGGNKSDAYAIWHWYLIDVFVYFSHSLVNLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFLT
  EG4P30150_ELAGV   EPPFDPSKPSTPISYPITTLDALESRSYFDSFHFPFNKASVPLSVLPARRRLLVCHDFKGGYQDDIWVQGGANPDAYAIWHWYLMDVFVYFSHYLVTLPPPCWINAAHTHGVKVRSFLWF
  Glyma02g43025.1_GLYM ESKFDPKQPSVPISYPIKTLKELESRSYYESFHYPFNKASVPIGPLPNRRRILVCHDMAGGYVDDKWVQGDTNAEAYAIWHWHLIDVFVYFSHNLVTLPPPSWINTAHRHGVKVLGTFIT
  orange1.1g038248m_CI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pp1s13_33V6.2_PHYPA SPEFAESEYGSPVAQPIDTLADLAGQKLLKSPVREFLEGSVPL-IEAKRPQLLVCHDYKGGYQEDKWVQGRKGMEGYVLWHWHLVDVFVYFSHSLVTIPPPGWINAGHKHGVPVLGTFIT
  PDK_30s676831g004_PH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  cassava4.1_031267m_M PTEFDPSEPSVPVSYPIKTLEELDSRAYFDSFHYPFNKSSVSLSSLPNRRKLLVCHDMKGGYGDDKWVQGGSNPEAYAIWHWYLIDVFVYFSHDLVSLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFLT
  cassava4.1_029708m_M PPPFDPLQPSIPISYPLKTLEELESRAYFKSFHYPFNKSSVPL-VLDNRPRILVCHDMQGGYVDDKWVQGGNNESAYAIWHWYLIDIFVYFSHNLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  MA_53086g0010_PICAB ---MDPKKPGVPISYPLKTLKEVEDRSYFDSFHFPFNKSSVPLRPLENRPRLLVCHDMKGGYVDDKWVQGNENSEAYAIWHWHLIDIFVYFSHNLVTLPPPCWTNTAHRHGVQ--GAFTH
  evm_27.model.AmTr_v1 APPFDPKKPATPISFPIPNLEDLENRSYFESFHFPFNKSSVPLSSLPRRPRILVCHDMDGGYLDDKWIQGGSNGDAYAIWHWHLIDVFVYFSHNLVTLPPPCWTNAAHTHGVKVLGTFIT
  PDK_30s676831g003_PH ------------------------------------------------------------------------------------MDVFIYFSHYLVTLPPPCWTNAAHTHGVKVLGTFLT
  MLOC_10039.2_HORVU  EPPFDASRPAPPISYPITDLSALASRSYLSNFHLPFNRASTPLSPLPPRRRLLVCHDFQGGYRDDAAPQGGADPDAYALWHWHLVDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNAAHLHGVKVLGTFIT
  chr6.CM0738.230.r2.d -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLGTFIT
  Gorai.011G290600.1_G PPPFDPSKPSVPISYPIKTLEDLENGSYYKSFHYPFNKSSVPLRGLAQRPRVLVCHDMQGGYVDDKWIQGGENSGAYAIWHWYLIDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNTAHTHGVKVLGTFIV
  supercontig_19.130_C PPAFDPLEPSVPISYPIKTLEELASRSYFDSFHYPFNKSSVPLEFLPDRPRILVCHDMQGGYGDDKWIQGGQNASGFALWHWYLMDVFVYFSHSLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  C.cajan_30577_CAJCA DSEVPPTEPSVPISYPIKTLQELESRSYFQSFHYPFNKASVPIGSLPNRRRLLVCHDMAGGYLDDKWIQGGTNPDAYAIWHWHLIDVFVYFSHTLVTLPPPSWTNAAHRHGVKVLGTFIT
  CMS460C_CYAME    ----TPSTTSGAGSWYFSSLKELLHWDESSSALHLDQKS-VPF-STTRHQRVLLCHDAPQPYSVAECYGTRSRTEAELAYEWSFIDDFVYFTHHGVSMPPPAWVEAAHRHHVRCFGSCVL
  MA_10432845g0010_PIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potri.010G184300.1_P PPQFDPSQPSIPISYPIKTLEELETRSYFESFHCPFNKSSVPL-SLPNRPRLLVCHDMQGGYVDDKWVQGGTNPDAYAIRHWYLIDVFVYFSHSLVTLPPPCWINTAHRHGVKVLGTFIT
  Os05g27960.1_ORYSA  EPPFDASQPAPPISYPITTLAALASRAYLSNFHLPFNRASS--SPLPPRRRILACHDFRGGYRDDAAPQGGHDPGAYALWHWHLIDVFVYFSHYLVTLPPPCWVNAAHLHGVKVLGTFIT
  Glyma14g06130.1_GLYM EFKFDPKEPSMPISYPIKTLKELESRSYFESFHYPFNKASVPIGPLPNRRRILVCHDMAGGYLDDKWVQGGTNAEAYAIWHWHLIDVFVYFSHNLVTLPPPSWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  GSVIVT01032751001_VI ------------------------------------------------------------------------------------MDVFVYFSHSLVTLPPPCWTNAAHKHGVKVLGTFIT
  C.cajan_05564_CAJCA ---------------------------------------------------------MAGGYLDDKWVQGGSNHDAYAIWHWYLMDVFVYFSHNLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  Cucsa.387280.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ITC1587_Bchr6_P18154 DPPFNPTQPSNPISYPITTLEALASDSYYNSFHYPFNRSSVPLPALPPRRRILVCHDMKGGYLDDALVQGGDNFDAYAIWHWYQMDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNAAHTHGVRVLGTFIT
  Gorai.012G079500.1_G PPPFDPSKPSIPISYPINSLEDLDSASYFTSFHYPFNKSTVPLPALPPRPRLLVCHDMQGGYVDDKWIQGGHNSGAYAIWHWYLIDVFVYFSHNLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  Phvul.001G245900.1_P SEP-PRTQPSVPISYPIKTLEELESRSYFDSFHYPFNRASVPIGSLPQRRRLLVCHDMAGGYLDDKWIQGGTNPDAYAIWHWHLIDVFVYFSHSLVTLPPPSWTNTAHRHGVKVLGTFIS
  Cc02_g06030_COFCA  ------------------------------------------------------------------------------------MDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNTAHKHGVKVLGTFIM
  Cucsa.144390.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  supercontig_19.132_C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Glyma14g06120.1_GLYM EFKFDPKEPSMPISYPIKTLKELESRSYFESFHYPFNKASVPIGPLPNCRRILVCHDMAGGYLDDKWVQGGTNAEAYAIWHWHLIDVFVYFSHNLVTLPPPSWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  Glyma11g35630.1_GLYM SEP-SDSEPSIPISYPIKTLSELESRSYFESFHYPFNKASSSVNSLPNRRRLLVCHDMAGGYLDDKWVQGGTNPDAYAIWHWHLIDVFVYFSHSLVTLPPPSWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  Potri.008G073000.1_P ---------------------------------------------------------MQGGYVNDKWVQGGTNPDAYATWHWYLIDVFVYFSHSLVTLPPPCWTNTAHRRGVKILFNFFW
  Potri.010G184200.1_P PPPFDPTQPSIPISYPIKTLEDLGSRAYFKSFHCPFNICSVPL-VLDNRPRVLVCHDMQGGYVDDKWIQGGSNPDAYAIWHWYLIDVFVYFSHNLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  AT3G11040.1_ARATH  VPLLDLVKPSLPISFPIKALQDLKSRSYFDSFHFQFNRSTVPFRCLPNRPRVLVCHDMKGGYVDDKWVQGCENEAGFAIWHWYLMDIFVYFSHSLVTIPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  ITC1587_Bchr6_P18155 DPPFDPSQPSIPISYPITTLEALASRSYFRSFHYPFNRSSVPLPALPPRRRILVCHDMKGGYTDDLWVQGGGNPDAYAIWHWHLMDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNAAHTHGVKVLGTFLT
  Cucsa.028390.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MDP0000182823_MALDO PPSFNLTQPAVPISYSIKTLEELESKSYFESFHYSFNKSMFALSSLPDRPRVIVCHDMAAR-----------------------------------------------------------
  MA_10435721g0010_PIC EPPMDPKKPGVPISYPLKTLKDLEDRSYFDSFHFPFNKSSVPLRPLENRPRLLVCHDMNGGYTDDKWVQGNENSKAYSIWHWHLIDIFVYFSHDLVTLPPPCWTNTAHRHGVQVLGTFIT
  Bradi2g40730.1_BRADI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  selmo_61572_SELMO  ---MDLKQPALPISFPLTSLDQLRDDSVFQSFHFPFQQCSVPLLKKERKSKLLVCHDMKGGYQDDRFVQGDGNYNAYSLWHWQCIDVFVYFSHSLITIPPPCWINAGHRHGVQVLGTFIT
  MDP0000302828_MALDO ----NPTQPAVPISYPIKTLEELESRFYFEFFHYPFNKSMFALSSLPDRPNVIVCHDMAAR-----------------------------------------------------------
  EG4P30151_ELAGV   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------MDMKVLGTFIT
  GSMUA_Achr6P32820_00 DPPFDPSQPSIPISYPITTLEALASRSYFRSFHYPFNRSSVPLPALPPRRRILVCHDMKGGYTDDLWVQGGGNPDAYAIWHWHLMDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNAAHTHGVKVLGTFLT
  Glyma18g40011.1_GLYM --------MSALLSLPSNSTSFWRSPRRFAMYNIAISSTIVQS-TIATRTTLARCSDLSGSFTKNSMSGTRPVNLLYEMFYWHVITNFFCISCLLSSFAFHCCHASVKLSYMKVLGTFIT
  AT5G05460.1_ARATH  PPPFDPTKPSTPISFPIKTLQDLKSRSYFDSFHYPFNRSSVPLRALSDRPRLLVCHDMKGGYVDDKWVQGCGNNAGYAIWDWYLMDVFVYFSHSLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  MA_10434012g0010_PIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potri.008G072900.1_P -------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK---------
  PGSC0003DMP400041396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tc10_g000970_THECC  PPHFDPSKPSIPISYPIKTLEDLDSGSYFTSFHYPFNKSSVPLPGLAQRPRILVCHDMQGNYLDDKWVQGGDNSGAYAIWHWYLIDVFVYFSHYLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  29729.m002282_RICCO PPPFDPLQPSIPVSYPLKTLKELESRSYFKSFHYSFNKSSVSL-GLDNRPRILVCHDMQGGYVDDKWVQGGNNKSAYAIWHWYLIDVFVYFSHNLVTLPPPCWTNTAHRHGVKVLGTFIT
  Sb09g016230.1_SORBI EPPFDASSPAPPISYPITDLAALASRAYLSNFHLPFNRAS--VAPLPQRRRVLVCHDMQGGYRDDAAPQGGANPDAYALWHWHLVDVFVYFSHYLVTLPPPCWINAAHIHGVKVLGTFIT
  Medtr3g071610.1_MEDT SPPFDPKQPSIPISYPIKTLQELESRSYFDSFHYPFNKASVPISKLPDRRRLLVCHDMAGGYSDDKWIQGGDNVNAYSIWHWHLIDVFVYFSHDLVTLPPVCWINTAHRHGVKVLGTFIT
  Solyc06g050930.2.1_S PPPFDPSEPSIPVSYPLKTLEELESRSYFDSFHFPFSKASVKLYELPNRRRLLVCHDMAGGYLDDKWIQGGNNPDAYAIWHWYLIDVFVYFSHSLVTLPPPCWINTAHKHGVKVLGTFIL
  AT3G61010.2_ARATH  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Os06g20130.1_ORYSA  EPPFDASLPAPPISYPITTLAALASRAYLSNFHLPFNRASVPASPLPPRRHILACHDLRGGYRDNAAPQGGDDPGAYALWHWHLVDVFVYFSHYLQRRPPP----------------RRQ
  Bradi1g14127.1_BRADI EPPFDASKPAPPISYPITELAALASRSYLSNFHLPFNRASTPLSPLPPRRRVLVCHDMQGGYRDDAAPQGGANPDAYALWHWHLMDIFVYFSHYLVTLPPPCWTNTAHLHGVKVLGTFIA

  Selected Cols:                                                                

                130    140    150    160    170    180    190    200    210    220    230    240
             =========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+
  Cre13.g582250.t1.2_C EWEEGRRCEALFASPAAARAAADQLVALAVHHGFEGWLVNVENGLGLVPHLTHFVAHLRARMAAEVPHALVIWYDAITTEGRLAWQDGLTRLNAPFFDAADALFVNYRWQEGAPAAVAAA
  Glyma02g43020.2_GLYM EGDEGAVCDEMLSTKESAQMYAKDNTQLQ---------LNMEVSLKQISNLKEFVNHLSLTTHSSVPGSLVIWYDSVTINGDLWWQDELNEHNKPFFDICDGIFTNYTWQEDYPRRSAAV
  chr6.CM0738.280.r2.d --DSALSCRQL----------------------------------------------------------------------------------------------NYRI-----------
  Glyma18g02770.1_GLYM EWDEGKVCDTLLSTKETAHMYAERLAELAADLGFDGWLINMEVNLDQISNLKEFVEHLSLRMHSSVPGSLVIWYDSVTLDGKLNWQDQLNEHNKPFFDICDGIFVNYTWKEDYPRLSAAV
  Cucsa.144370.1_CUCSA E-GGGKVRDTLLLTKESAQMYAERLTELTIALGFDGWLMNMEISLNQIPHMKEFVSHLTRSMHSKLPGSLVIWYDSVTIDGKLDWQNQLNERNKPFFDICDGIYVNYGWKEDTPKNSAAA
  GSMUA_Achr6P32810_00 EGEDGSICDTLLSTKESARMYAERLTELATHLGFDGWLVNMEVTLDQIDNLKEFVDHLSRTMHFQIPGSLVIWYDAVTIDGSGGSQNKLNQKNKPFFDLCDGILVNYLWEEPDVEDSASV
  GRMZM2G337616_P01_ZE EWDEGVICKEMLATEASAQMYAERLTELAHTLGFDGWLINIEVNLDFIDNLKEFVKHLTMTMHDAVPGSLVIWYDAITVNGDLDWQDKLNKYNKPFFDVCDGLFSNYTWKENDPQDSATV
  Cucsa.144380.1_CUCSA E-GGGTVRDTLLSSKDSAEMYAERLAELSMALGFDGWLLNMEISVSQVTHLKEFVSHLTQSMHSKLPGSLVIWYDSVTVDGQLRWQNELNEKNKAFFDISDGIFVNYWWKEDSPKRSAAV
  Ca_13387_CICAR    EWDEGKTCDILLSTKESAQMYAERLTELAVGLGFDGWLINMEVELDQISNLKEFVDHLSITMHSSVPGSLVLWYDSVTIDGKLNWQDQLNEYNKLFFDICDGIFVNYTWKENYPSLSAAV
  chr6.CM0738.240.r2.d ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Millet_GLEAN_1003763 EWDKGAVCKEMLATEASAQMYAERLTELAAALGFDGWLINIEVKLDFIDNLKEFVNHLTKTMHAAVLGSLVIWYDAITVKGDLDWQNKLNKYNKPFFDLCDGLFANYTWKKKDPEDSAAV
  MA_10436931g0010_PIC -------------------MYR---------------------------------------------------YDSVTKDGYLDWQNELNEKNKPFFDICDGIFVNYSWQEDYPKQSALV
  29729.m002279_RICCO EWEEGRACNKLLETEESARMYAERLAELAIALGFDGWLINMEINLDKIPNLKEFVSHLTKTMHFSLPGSLVIWYDAITIHGELKWQDQLNENNKAFFDICDGIFVNYTWKRNYPKLSADV
  EG4P30150_ELAGV   PFEIGFSPSVILD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Glyma02g43025.1_GLYM EWNEGKACDKLLSTKKSAQMYAKHLAELAANLGFDGWLLNIEVTLKQISNLKEFVKHLSLTMHSSVPGSLVIWYDSVTINGHLWWQNELNEYNKPFFDISDGIFTNYSWQEDYPWQSAAV
  orange1.1g038248m_CI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pp1s13_33V6.2_PHYPA EWARGAVCRELLASAETCCMYASQLADLAYGLGFDGWLVNIENKVDDLPRLHLFLQHLRQCMHTLKPNSDVIWYDAVTDEGDLDWQNCLNEKNRSFFAVSDGLFTNYTWSEGMAKLSANA
  PDK_30s676831g004_PH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  cassava4.1_031267m_M EWDEGRICNKLLETEESAWKYAERLAELAVALGFDGWLINMEINLEQIPNLKEFVHHLTQTMHSSSPGSLVIWYDAITIDGKLKWQDQLNEKNKPFFDRCDGIFLNYTWKKNYPKLSAAV
  cassava4.1_029708m_M EGSDGITCNKLLATKESAQLYAERLAELAAVLGFDGWLMNIEVSLDQIPNLKEFVSHLTQIMHSSVPGSLVIWYDSVTITGELLYQNQLNEKNKPFFDICDGIFANYGWEEDYPKLSAAV
  MA_53086g0010_PICAB SGNGHTSCGARTRCMGVNTQVH--------------------------------------------------------------------------------------------------
  evm_27.model.AmTr_v1 EWDEGRVANTLLATPESSRMYADRLAEIAVELGFDGWLINMEVALDQIPNLKEFVDYLTRSMHSLAPGSLVIWYDSVTKDGILSWQNQLNDLNKPFFDLCDGIFVNYSWQEDYPKSSAAV
  PDK_30s676831g003_PH EWDEGAICNTLLSSKTSARMYAERLTELATALGFDGWLVNMEVNLDQIDNLKEFIRHLSQTMHSSVPGSLVIWYDAVTVDGKLDWQDQLNEKNKPFFDVCDGILVNYSWKEKYPEVSATV
  MLOC_10039.2_HORVU  EWDKGAICREMFATQDSAQMYAERLAELAATLGFDGWLINIEVKLDFINNLKEFVSHLTKRMHAAVPGSLVIWYDAITVRGDLDWQDKLNEYNKPFFDLCDGLFANYTWKEKYPRDSAAT
  chr6.CM0738.230.r2.d EWDAGKACDILLSTKESAQMYAERLAELAVDLGFDGWLINMEVNLDKISNLKEFVDHLSLKMHSSVPGSLVIWYDSITIDGKLNWQDQLNEYNKPFFDICDGIFVNYTWKENYPKLSAAV
  Gorai.011G290600.1_G EGEEGTTCNKMLSTKESAHKYAQLLVELAVALGFDGWLLNMEVDLAQIPNLKEFVSYLTQTMHSSVPGSLVIWYDSVTIDGTLSWQNQLNEENKPFFDISDGIFVNYFWEEDGPKLSATV
  supercontig_19.130_C EWEEGTICNTLLESKESAQMYAERLAELAVALGFDGWLLNLKNKLDQVPNLGEFVSHLTKTMHSSVPGSM--------------------------------------------------
  C.cajan_30577_CAJCA EWDEGRACDTLLSTKETAQMYAERLAELAAALGFDGWLINMEVNLDQIFNLKEFVDHLSLTMHSSVPGSLVLWYDSVTVDGKLNWQDQLNEHNKPFFDICDGIFVNYTWKEDYPRLSASV
  CMS460C_CYAME    EHAAGGLLEQLLHLR-TIFFLAYRLARLAELFSFDGWLVNFEVEIRAIQRVLIFVSTLREQLQKRVTHAAVIWYDALTVDGELAHQSRLNARNEAFFQVASAMYLDYRWETGQRLLESVA
  MA_10432845g0010_PIC -----------------------------------------------MEEFNKRFNELINSIHKDIPPDASILYYIEAFSGEMCYQLRDKELGNLKISQETAIKLDKNMDKAVATDSKES
  Potri.010G184300.1_P EWDEGRICNKLLATKESAQMYAERLAELAIDLGFDGWLINIEVNLLQIPNLEEFVSHLTHTMHSSMPESLVIWYDSVITTGHLRWQDQLNEKNKPFFDICDGIFVNYTWKSNYPDLSAAV
  Os05g27960.1_ORYSA  EWEKGAICEEMLATEASAQMYAERLTELAAYLGFDGWLINIEVKLDFIDNLKEFINHLTKTMHAAVPGSLVIWYDAITIKGALDWQNKLNEYNKPFFDLCDGLFSNYTWKAKYPQESAVV
  Glyma14g06130.1_GLYM EWNEGKACDKLLSTKESAQMYAKHLAELAANLGFDGWLLNIEVTLKQISNLKEFVNHLSLTMHSSVTGSLVIWYDSVTINGDLWWQNELNEYNKSFFDICDGIFTNYSWQEDYPWRSASV
  GSVIVT01032751001_VI EWDEGRICNALLSTKESAQMYAERLTELAVALGFDGWLINMEVALAQIPNLKEFVSHLTQTMHSSMPGSLVIWYDSVTIDSSLEWQDQLNNKNKPFFDICDGIFINYTWAESYPKISADA
  C.cajan_05564_CAJCA EGDDGIVCHELLSTKESAQMYAKLLAELAANLGFDGWLLNMEVSLKQIPNLKEFVNHLSLTTHSSVPGSLVIWYDSVTINGDLSWQNELNELNKPFFDICDGIFTNYSWKEDYPRRSAAV
  Cucsa.387280.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ITC1587_Bchr6_P18154 EGEDGSICDTLLSTKEAATM-----------------------------------------------------YDAVTIDGSGGSQNKLNQKNKPFFDLCDGILVNYLWEEPDVEDSASV
  Gorai.012G079500.1_G EWDEGAICKKLLSTKESAHKYAERLAELAVALGFDGWLLNLEVKVDQIPNLKEFVSHLTQTIHSSLPGSLVIWYDSVTIDGELSWQNQLNEKNKPFFDISDGIFINYTWKEGYPKLSARV
  Phvul.001G245900.1_P EWDEGRVCDTLLSTKETAHMYAERLAELAADLGFDGWLINMEVNLDQIPNLKEFVDHLSLTMHSSVPGSLVLWYDSVTVDGKLNWQDQLNEQNKPFFDICDGIFVNYTWKEDYPRLSAAV
  Cc02_g06030_COFCA  EWKEGRMANKLLSTKESAQMYAELLTELAVALGFDGWLINMEVELDQIPNLKEFVSHLTQTMHSSLPTSLVIWYDSVTINGDLDWQNQLNDMNKPFFDLCDGIFVNYTWKETYPKESASV
  Cucsa.144390.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  supercontig_19.132_C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Glyma14g06120.1_GLYM EGDEGTVCNELLSTKESAQMYAKHLAELAVNLGFDGWLLNMEVSLKQISNLKEFVNHLSLTTHSSVPGSQVIWYDSVTINGDLWWQNELNEHNKPFFDICDGIFTNYSWQEDYPRRSAAV
  Glyma11g35630.1_GLYM EWDEGKVCDTMLSTKETAHMYAERLAELAADLGFDGWLINMEVNLDQISNLKEFVAHLSLTMHSSVPGSLVIWYDSVTVDGKLNWQDQLNEHNKPFFDICDGIFVNYTWKEDYPRLSAAV
  Potri.008G073000.1_P NCPGGWAL-------------AGQATELASCRG---------------------------------------------------------------------------------------
  Potri.010G184200.1_P EWDEGKICNKLLSTKESAHMYAELLSELAVALGFDGWLLNMEVKLEQIPNLKEFISHLTQTMHSSLPGSLVIWYDSVTIYGNLSWQNQLNDKNKPFFDICDGIFVNYSWKEDYPRSSAAV
  AT3G11040.1_ARATH  EWDEGKTCKEMLATKESAQMYAERLAELATALGFDGWLINIENDIDQIPNMKEFVSHLKKVLHLSTPGALVIWYDSVTVRGNLQWQDQLTELNKPFFDLCDGIFMNYTWKESYPNLSAEV
  ITC1587_Bchr6_P18155 EWDEGRICDTLLLSKESAQMYAERLTELAAALGFDGWLVNIEVKLDQIDNLKEFVGHLSRSMHASVPGSLVIWYDAVTIDGKLDWQNQLNMQNKPFFDLCDGIFVNYTWKDEDPKSSASI
  Cucsa.028390.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MDP0000182823_MALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MA_10435721g0010_PIC EWDEGTICKTLLASKESAEMYADRLTELAIELGFDGWLINMEVKLEQITHMKEFVDHLTVSMHNSLPGMTV-------------------------------------------------
  Bradi2g40730.1_BRADI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  selmo_61572_SELMO  EWDQGATCKLLLESKDSARMYASRLAKVAREFGFDGWLLNIENTVPQIDTLVVFVSELTKVMHDLVPGSLVIWYDAVTVDGELQWQDMLTEKNKRFFDACDGIFINYTWKVDYAAKSAKV
  MDP0000302828_MALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  EG4P30151_ELAGV   EWDEGTICNTLLSSKTSAQMYAERLTELATALGFDGWL------------------------------------------------------------------------EKYPEVSATV
  GSMUA_Achr6P32820_00 EWDEGRICDTLLLSKESAQMYAERLTELATALGFDGWLVNIEVKLDQIDNLKEFVGHLSRSMHASVPGSLVIWYDAVTIDGKLDWQNQLNMQNKPFFDLCDGIFVNYTWKDEDPTSSASI
  Glyma18g40011.1_GLYM KWDEGKVCDTLFSTKETAHMYAECLVELAVDLGFDGWL----------------KRSLSLIMHSSMLGSLVIWYDSVTLDGKLNWQDQVNEHNKPFFDICDGIFVNYTWKEDYPRLSTAV
  AT5G05460.1_ARATH  EWDEGKTCKELLATKESAQMYAERLAELAAALGFDGWLINIENVIDQIPNLMVFVSHLTKVMHSSVPGGLVIWYDSVTIDGHLAWQDQLTENNKPFFDICDGIFMNYTWKENYPKASAEI
  MA_10434012g0010_PIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potri.008G072900.1_P ----------------SARMNAERLAELAVDLGFDGWLINMEVNLHQILNLEEFVSHLTHTMHSLMPES----------------------------------------LSNYPDLSAAV
  PGSC0003DMP400041396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tc10_g000970_THECC  ELDEGKICRKLLSTKESAQKYAERLAELAVALGFDGWLLNIEVELEQIPNLKEFISHLTQTMHSSLPGSLVIWYDSVTVDGDLSWQNQLNEKNKPFFDICDGIFMNYTWQEDYPKLSGTV
  29729.m002282_RICCO EGSDGTTCNKLLATKESAHMYAERLAELAADLGFDGWLMNIEVELEQIPNLKEFVSHLTQIMHSTIPGSLVIWYDSVTVNGRLIYQNQLNENNKPFFDICDGIFANYWWAKDYPKNSAVV
  Sb09g016230.1_SORBI EWDKGVVCKEMLATEASAQMYAERLTELAHTLGFDGWLINIEVKLDFIDNLKEFVKHLTTTMHDAVPGSLVIWYDAITVNGDLDWQDKLNKYNKPFFDVCDGLFSNYTWKENYPQDSATL
  Medtr3g071610.1_MEDT EWDEGKNCDVLLSTKESAQMYAERLAELAVDLGFDGWLINMEVELDQISNLKEFVDHLSSTMHSSVPGSQVLWYDSVTIDGKLNWQDQLNESNKPFFDICDGIFVNYTWKEDYPRISAAV
  Solyc06g050930.2.1_S EWDEGKIANKLLSSKNSAQMYAERLSELAAALGFDGWLVNMEVSLDQIPNLKEFVSHLTQSMHSLVPGSLVIWYDSVTIDGKLSWQDQLNEKNKPFFDISDGIFVNYTWRENYPKLSAEV
  AT3G61010.2_ARATH  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Os06g20130.1_ORYSA  EWDKVAICKEMLATEASAQMYAERLTELAG----------------STPKVLQLVIELQYRPRTAK---LVLSY----VAADLAWDPRGPPRVSLFFPPLSTSSSPISTRRRAAEAGRAG
  Bradi1g14127.1_BRADI EWDKGAICREMFATQDSAQMYAERLQELAATLGFDGWLINIEVKLDFIDNLKEFVNHLTDRMHAAVPGSLVIWYDAVTVNGHLNWQNKLNEYNKPFFDLCDGLFVNYTWKENYPQDSAAV

  Selected Cols:                                                                

                250    260    270    280    290    300    310    320    330    340    350    360
             =========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+
  Cre13.g582250.t1.2_C AGSRAAEVYMGVDVFGRGSYGGGKENCPVALAAARAAGLSAALFAPGWVYEEFDRATFELRQEAFWAAIRGVWPARPALVRLPLQSHFNTGAGRALWLEGRRVSAPWFNLSAQDVAAATS
  Glyma02g43020.2_GLYM AGDRKFDVYMGIDIFGRNTYGGGMWNTNAALDVIRKDDVSAAIFAPGWVYETKQAPDFETAQNRWWSLVGKSWGITRKYLTLPFYTNFDQGSGYHISVDGDQVSDPWCNISSQGVQPLLE
  chr6.CM0738.280.r2.d -----------------------------------------------------------------------------------------------------------KHLSYQSL-----
  Glyma18g02770.1_GLYM ASDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNVNVALDVIRKNDVSAAIFAPGWVYETKQPPNFETAQNSWWGLVEKSWGILQKLPVLPFYTNFDQGRGYHISVDGDNVSDTWCNISCQGFQPLLE
  Cucsa.144370.1_CUCSA AGERKYDVYMGIDVFGRGTYGGGEWHTNVALDLLRKDDVSAAVFAPGWVYEHEQETDFQTAQNKWWNLVKKSWGLVQSYPLLPFYSNFDQGHGHHVSIDGEQISDSWNNLSSQGFQPILD
  GSMUA_Achr6P32810_00 AGERKFDVYMGIDVFGRGTFGGGQWNTNAALDVLKTHDISATIFAPGWVYETNQGPDFETAQNRWWGLVEQSWGILRNYPVLPFYSNFDQGRGLQFSIEGLQVANHWNNISSQGFQVISF
  GRMZM2G337616_P01_ZE AGDRKYDVYMGIDVFGRNTFGGGQWTVCNVF--------------------TKQPCS-------WWGLVEKSWGILRSYPQLPFYSDFNQGHGYQVSVEGLQISNSWNNISCQSFQPMLK
  Cucsa.144380.1_CUCSA AGERQHDVYMGIDVFGRGTFGGGGWN----------------------------------------------------------------------------------------------
  Ca_13387_CICAR    AGDRKFDVYMGID-------------ANVALDVLRKNDVSAAIFAPGWVYETKQPPDFETAQNSWWALVEKSWGVLRNYSPLPLSTNFDQGRGYHISVDGKNISDTWCNLSCQGFQPLLE
  chr6.CM0738.240.r2.d ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Millet_GLEAN_1003763 AGDRKYDVYMGIDVFGRNTFGGGQWTTNVALDLLKKVDVSTAIFAPGWVYETKQPPDFESAQNRWWGLVEKSWGVLRRYPQLPFYTYFD--------------------------QPMLK
  MA_10436931g0010_PIC SGKRQFDVYMGIDVFGRGTYGGGQWTMTVHLD--------------------------------------------ECYIVIIFL-----HSGYFITY----------------------
  29729.m002279_RICCO AAGRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNVNAALEVIKNDNVSAAIFAPGWVYETKQPPDFWTAQNRWWTLVEQSWGIMKNYPILPFYSNFDQGYGYHISVEDGQVTEPWNNLSCQGFQPFLE
  EG4P30150_ELAGV   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Glyma02g43025.1_GLYM AGDRKFDVYTGIDVFGRNTYGGGMWNTNVALDIIRKADVSAAIFAPGWVYETKQEPDFETAQNRWWGLVEKSWGIVRKYHTLPFYTNFDQGRGYHISVDGDLVSDTWCNISSQSIQPLLE
  orange1.1g038248m_CI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pp1s13_33V6.2_PHYPA AGERNFEVYMGVDVFGRNTFGGGGFDCDKALKVAREGEVSAALFAPAWVYETNQPPSFEIAQSRWWSRIEDCWPIARCSPALPFFTDFNRGCGTRVAVEGKEVSTPWFNLSCQNLQPILK
  PDK_30s676831g004_PH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  cassava4.1_031267m_M AGDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWHTNVALEVLKNDNVSAAIFAPGWVYQTKQPPDFQTAQNRWWTLVEKSWGIANNYPTLPFYSNFDQGHGYHISVEGQQVTESWNNMSCQGFQPFLE
  cassava4.1_029708m_M AGDRKFDVYMGIDVFGRGTYGGGQWNTNTALDVCKKDDVSAVLFAPGWVYETKQPPDFQTAQNKWWSLVKKSWGVVKFYPSLPFYSNFDQGRGYHISVEGVQVSNPWNNISSQGFQPFLE
  MA_53086g0010_PICAB -------------------------------------------------------PSLSGMQSF--------------------------------------------------------
  evm_27.model.AmTr_v1 AGSRNFDVYMGVDVFGRGTYGGGQWTTNVALEVAKKDAVSAAIFAPGWVYQTKQGPDFETAQNRWWGLIEKSWGICQNYPQLPFFSNFDQGHGQHFFIEGQPVLAPWCNISSQGFQPLLE
  PDK_30s676831g003_PH AGNRRFDVYMGIDIFGRNTYGGGQWNTNIALDLLKNDDISAAIFAPGWVYETEQQPDFHTAQNR--------------------------------------------------------
  MLOC_10039.2_HORVU  AGDRKYDVYMGIDVFGRNTFGGGQWNTNVALDLLKKDDVSTAIFAPGWIYETKQPPDFQSAQNRWWGLVEKSWDVLRSYPRLPFYSDFDQGHGYQVSSEGQQVSRPWNNISCQSFQPMLK
  chr6.CM0738.230.r2.d AMDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNANVALDLLRKDDISAAIFAPGWVYETKQPPDFETAQNSWWGLVGKSWGILRNYLVLPFYTNFDQGRGYHISVDGDHVSNNWCNISCQGFQPLIE
  Gorai.011G290600.1_G AGDRKLDVYMGIDVFGRGTYGGGQWTTNVALDVIKKDDVSAAIFAPGWVYETKQPPDFQTAQNRWWSLVEKSWGIVQNYPTLPFYSNFDQGRGNHISVDGAQVLSQWNNISSQTFQPFLE
  supercontig_19.130_C --------------------------THVALDVLKKDNVSAALFAPGWIYETDQPPDFQTAQNKWWSLVEKSWGTLQTYPMLPFYSNFDQGHGFHISSEGSQVSDPWDNISCQGLQPFLE
  C.cajan_30577_CAJCA ASDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNVNVALDVLRKNDVSAAIFAPGWIHETKQPPDFATAQNSWWGLVEKSWGVPQKFPVLPFYTNFDQGRGYHISVDGDNVSDSWCNMSCQGFQPLLG
  CMS460C_CYAME    RASPAKDIYVGIDVYGRGKMGGGGFRTFEAFDVAWSTGASVALFAPAWTMQVAAPRDERSAQLFHWNAAIWAWKRFQHLCPRVLVT----------------------------------
  MA_10432845g0010_PIC SSNPLKELTKVIKAMEAN--------------------------------------------------------------------------------HASQLNAPSSSACICRF-----
  Potri.010G184300.1_P AGDRKFDVYMGIDVFGRKTFGGGQWNTNVALDVLKKANVSAAIFAPGWLYETKQPPDFQTAQNRWWELVAKSWGRVNNYPLLPFYSNFDQGQGYHISVEGNQLTDPWNNMSCQGFQVSFQ
  Os05g27960.1_ORYSA  AGERKYDVYMGIDVYGRNTFGGGQWNTNVALDLLKKDDVSAAIFAPGWVYETKQPPNFRTAQNRWWGLVQESWGVLQSYPQLPFYSDFDQGHGYQVSIEGVKVYGPWDNISCQSFQPMLK
  Glyma14g06130.1_GLYM AGDRKFDVYMGIDVFGRGTYGGGQWNTNVALDVIRKADVSAAIFAPGWVYETKQAPDFKTAQNRWWGLVEKSWGIVRKYHTLPFYTNFDQGHGYHISVDGDQVSDTWCNISSQSIQPLLE
  GSVIVT01032751001_VI AGDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNTNVALDLLKKEEVSAAIFAPGWVYETKQPPDFQTAQNRWWSLIEKSWGIQQKYPVLPFYSNFDQGHGYHFAIDAVQVSDPWCNISCQSFQPFLE
  C.cajan_05564_CAJCA AGDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNTNVALDVIRKDDVSAAIFAPGWVYETKQEPDFETAQNRWWSLVEKSWGIERKYLTLPFYTNFDQGRGYHISVDGDQVSDTWCNISSQGVQPLLE
  Cucsa.387280.1_CUCSA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PILD
  ITC1587_Bchr6_P18154 AGERRFDVYMGIDVFGRGTFGGGQWNTNAALDVLKTHDISATIFAPGWVYETNQGPDFETAQNCWWGLVEQSWGILRNYPVLPFYSNFDQGRGLHFSIEGLQVANHWNNISSQGFQPLLS
  Gorai.012G079500.1_G AGDRKFDVYMGIDVFGRGTFGGGQWTTNVALDLIKKDDVSAAVFAPGWVYETKQPPDFQTAQNRWWALVEKSWGIVQNYPVLPFYSNFDQGRGNHISIDGAQVLSQWNNISSQSFQPFLE
  Phvul.001G245900.1_P ASERKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNVNVALDLLRKNDVSAAIFAPGWVYETKQAPDFETAQNSWWGLVEKSWGVLRNFPQLPFYTNFDQGRGYHISVDGDNVSDAWCNISSQGFQPQIK
  Cc02_g06030_COFCA  AGDRRFDVYMGIDVFGRNTYGGGEWTTNVALDVIKNDDVSAAIFAPGWVYETKQPPDFQTAQNRWWGLVEQSWGISLKYPALPFYSNFDQGHGHHKSVDGAQVSGPWNNISSQSFQPFLK
  Cucsa.144390.1_CUCSA ----------------------------------------------------------------WWGLVKQSWEIVRSYPLIPFHSNFDQGHGYHVFIDGVKISDSWNNLSRQSF-----
  supercontig_19.132_C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Glyma14g06120.1_GLYM AGDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGMWNTNVALDVIRKDDVSAAIFAPGWVYETKQAPDFETAQNRWWSLVEKSWGIVRKYLTLPFYTNFDQGRGYHISVDGDQVSDTWCNISSQGVQPLLE
  Glyma11g35630.1_GLYM ASDRKFDVYMGIDIFGRNTYGGGQWNVNVALDVIKKNDVSAAIFAPGWVYETKQPPDFQTAQNSWWGLVEKSWGVLQKLPVLPFYTNFDQGRGYHISVDGDNVSDTWCNISCQGFQPLLE
  Potri.008G073000.1_P --------------------------------------------------------------------------------------------------EGLRV-----------------
  Potri.010G184200.1_P AGDRKFDVYMGIDVFGRNTFGGGQWMTNVALDVLKKDDVSAAIFAPGWVYETKQPPDFQTAQNHWWSLVEKSWGAVKFYPTLPFYSNFDQGHGYHISVEGGQVSDPWNNISSQGFQPFLK
  AT3G11040.1_ARATH  AGDRKFDVYMGIDVFGRGSFGGGQWTVNAALDLLKRNNVSAAIFAPGWVYETAQPPNFHTAQNKWWSLVEKSWGIVQTYPVLPFYSDFNQGFGYHVSLEGRQLSDPWYNISCQSLQPLLE
  ITC1587_Bchr6_P18155 AGERRFDVYMGIDVFGRNTFGGGQWHTNVALDELKKDDVSAAIFAPGWVYETEQEPDFQTAQNRWWGLVEQSWGILQNYPVLPFYSSFDQKQGLQFRIGGLQVANPWNNISSQGFQPLLN
  Cucsa.028390.1_CUCSA --------------------------TNVALEVLKRDDVLAAIFAPGLVYEHEQETNFQTAQNK--------------------------------------------------------
  MDP0000182823_MALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MA_10435721g0010_PIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bradi2g40730.1_BRADI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  selmo_61572_SELMO  AGDRASDVYMGVDVFGRNTFGGGGFQSNVALKVALEAGVSAALFGPGWVYEKNIGPTFEDAQIRFWASIHNAWPVSHRYPTLPFFSDFSQGFGKAVYVDGDQVSDPWSNISCQALQPLLL
  MDP0000302828_MALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  EG4P30151_ELAGV   AGNRRFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNTNIALDLLKNDDVSAAIFAPGW------------------------------------------GHGYHYSIEGLQVADPWNNISCQG------
  GSMUA_Achr6P32820_00 AGERRFDVYMGIDVFGRNTFGGGQWHTNVALDVLKKDDVSAAIFAPGWVYETEQEPDFQTAQNRWWGLVDQSWGILQNYPVLPFYSSFDQGHGYHCSIEGLQVANPWNNISSQGFQPLLN
  Glyma18g40011.1_GLYM AGNWKFDVYMGIDVF---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AT5G05460.1_ARATH  AGDRKYDVYMGIDVFGRGTYGGGQWTANVALDLLKSSNVSAAIFAPGWVYETEQPPDFYTAQNKWWSLVEKSWGIVQTYPVLPFYSDFNQGLGSHTSLGGRKLSEPWYNISCQSLQPFLE
  MA_10434012g0010_PIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F-----
  Potri.008G072900.1_P AGNRKFDVYMGMDVFGRKTFGGGQWN----------------------------------------------------------------GQGYRVSVKGNQLTDPWNNMSCQGF-----
  PGSC0003DMP400041396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------MSQPWNNISSQSFQPFLE
  Tc10_g000970_THECC  AGDRKFDVYMGIDVFGRGTYGGGQWTTNAALDVIKKDDVSAAIFAPGWVYEKKQAPDFQTAQNRWWDLVEKSWGIVQHYPDLPFYSNFDQGCGYHVSIEGAQVLSQWNNISSQTFQPFLE
  29729.m002282_RICCO AGDRKFDVYMGVDVFGRGTYGGGEWNTNVALDVCKKADVSAAIFAPGWVYETKQPPDFQTAQNKWWSLVEKSCGVVKSYPTLPFYSNFDQGHGYHFSVEGGQVSNPWNNISSQGLQPFLE
  Sb09g016230.1_SORBI AGDRKYDVYMGIDVFGRNTFGGGQWTLFAIV--------------------AVLLLS-------WWGLVEKSWGILRSYPQLPFYSDFNQGHGYQVSVEGLQISSPWNNISCQSFQPMLK
  Medtr3g071610.1_MEDT AGDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWNANVALDVIRKNDVSAAIFAPGWVYETKQPPDFETAQNRWWGLVEKSWGILRNFSPLPLYTNFDQGRGYHISVDGNSVSDTWCNISCQGFQPLLE
  Solyc06g050930.2.1_S AVDRKFDVYMGIDVFGRNTYGGGQWTTNLALDVIKRDNVSAAIFAPGWVYETKQLPDFQTAQNRWWALVEKSWDISQNYPILPFYSNFDQGHGYQFTVDGKQMSQPWNNISSQSFQPFLR
  AT3G61010.2_ARATH  ----------------------------MLLYLLKRNNVSAAMFAPGWVYETAQQPNFNSAQNKWWSLVEKSCGIVQTIHSSLFTRISIRVTMFHSKVSNSQIVASWGSLSSHLI-----
  Os06g20130.1_ORYSA  DGQRREEVARLVGSLSRSAADGEHVDVDAALMGLTSDIVSHMVMGRRWTGDDNDTKEMRSVVAE--------------------------------------------------------
  Bradi1g14127.1_BRADI AGERKYDVYMGIDVFGRNSYGGGQWNTNVALDLLKKDDISTAIFAPGWIYETKQPPDFQSAQNRWWDLVEKSWGVLQSYPRLPFYSDFDQGRGYQVSSEGLQVSRPWNNISCQSFQPMLK

  Selected Cols:                                                                

                370    380    390    400    410    420    430    440    450    460    470    480
             =========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+
  Cre13.g582250.t1.2_C VSPLTVR--QLAYTGGACLALTAPPPPSALYSAALPLSSGLDTWTAACASSRVGLLLRTAPADKVVEATTTTAPWVTYRSSSSSSRGAITAVGIVCYPFTAFLGLLSIRTATSSAAGVAT
  Glyma02g43020.2_GLYM SIQLIVNLKEASYNGGGNITFKGSLEKRRIFQGEFILSLPIHFYSVKSDNSSLGLVLEFTSTMSVLLTFSKVVGWVIHEGTIEMNGYILTGIHALCYDYSAVLGHITVKDFPISTSWLVD
  chr6.CM0738.280.r2.d -----------------------------------------------------------------------------------------------CY-----------------------
  Glyma18g02770.1_GLYM SIQVSVDLKEASYSGGGNITFKGSLEESKIFQGEFLLTLPIHIYSVKSDNSSLGLKLEFTS-ASVLLTFSKVIGWVINEGVVAMNGYTLTEIHAACYDYFALLGHITIKDFPVSSSWLVD
  Cucsa.144370.1_CUCSA SIQAYLNFK-EVYNGGGSIALEGTLEQIRLFRGELVLGDPLIMYSSQLNDSQVGLSLEFLSNK-LLLTFSEVIHWSVQVGRIQMNGYKLTNINILCYKYFAVLGSITLRDLPPSDSWIVE
  GSMUA_Achr6P32810_00 KLSSIGSFEDASYFGGGSLTVKGSVEDIKIFSGQLLLDKAVQKCFVRLDNSLFGEILVLVSESYILIEFDKIITWTPFAGTFTMTGYTLTDIYIVGASYHASLGQIRIFSYPLADAWHID
  GRMZM2G337616_P01_ZE -LQAYTDFKAEPYSGGNCLTVKGSLQQEQLFNGGLAMEGPVHFYSIRANSSALGLSLDLSSRTSILVAGSYVKGWVLYKATVSSAGHTLTGINIVCTLYQASLGHLSIREFPPAESWITE
  Cucsa.144380.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ca_13387_CICAR    SIQVTVDLKEASYSGGGNITFKGSLEKRKILQGEFLLSLPIHIYSVKSNNSSLGLKLIFISNLSVLLTFSKIIAWVINEGAIAMNGYTLTEIHAVCHDYYALLGHITIKDFPVSSSWLVD
  chr6.CM0738.240.r2.d -------LKEASYSGGGNITFKGSLEKRKIFQGEFLLSLPIHIYSVKSDNSLLGLKLVLTSTTSILLTFSKVIGWVINEGAIAMDGFTLTEIHAVCYDYFAILGHITMKDFPVSSSWLVS
  Millet_GLEAN_1003763 QLQAFINFKDEPYSGGNCLTVKGSLRQEQLFNGGLGMEGSIHFYSVRADGSALGLSLNLSS-TSILVAGSYVKGWVLYEATLSSSGYKLTGINVVCTPYHVSLGHISIQEFPPAGSWVTE
  MA_10436931g0010_PIC ------------YSG---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29729.m002279_RICCO PIQVLVDVKEASYTGGGNITFRGLLEEKRLFQGELVMGKPIQIYSVKSEDSLLGLSFQFSSNTSILMAFRKVIGWVVHEGSIAMNDQILTEIHAVCYGYFAVLGHIAIQCFFPSSSWLVE
  EG4P30150_ELAGV   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Glyma02g43025.1_GLYM SIQLIVDLKEASYSGGGNITFKGSLGERRIFQGEFILSLPIHIYSVKSDNSSLGLVFEFTSSMSILLTFSKVVGWVIHEGTIEMNGYILTGIHALCYDYFAVLGHITVKDFPVSTSWLVD
  orange1.1g038248m_CI -------------------------------------------------------------------------------------------ISAVCYEYFAILGDISIKDFPLSSSWLVE
  Pp1s13_33V6.2_PHYPA PLEVSMS--EAAYSGGSCIKLTGS--DVLLYECNVPVKREIHSYCVHVDQLHICIALIIHREVVLLVELKNCVKWIVRKHVLELGICALSQIYAVTYILHGMLGHLRISRELP--NIVFE
  PDK_30s676831g004_PH -------------------------------------------MQVKLINSILGLCLEFSSE--ILIIYDEIIAWIVYEASVKMSGYTLTGIHVVGYSYCASLGHITIREFPPADSWITD
  cassava4.1_031267m_M NIQVLVDVKEASYTGGGSITFKGFLDDTRLFSAELPLGQPLHTYSVKSDDSQLGLSLHFFSTTSILIAFSKVIGWIVYEGQIEMKEHILTEIHAVCYKFFSVLGHIAIKYMPPSSLWLVE
  cassava4.1_029708m_M SIQVLVDFKEESYSGGVNITFKGTLKDARLFQGNLLLGLPLHTYSVKSDGSMLGLSLQFSSNTLVLIAFSKVIGWVIQESSIQMNGYTLTEIHAVCYEYFAVLGHITIKVFPPSSSWLVE
  MA_53086g0010_PICAB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  evm_27.model.AmTr_v1 RMQVFVNFKDPAYNGGGHITIEGNLEKTRLFHGELTLSLPIHSYHVKTNTSTLSMALQFSSTTTFLLTFGKIKDWTLYESTFNMDGYLLTDIHAVCHSYSASLGRLSIKGFPPSSAWLFE
  PDK_30s676831g003_PH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MLOC_10039.2_HORVU  PVQTSINFRDEPYSGGDCVTVQGSLRQEQLFNGGLSMEGYVHFYSVKADNCDIGLSLDLSSKTSILIAGSYVRNWVLYRATVSSASYTLTGINIVCTPYHASVGHISIRQFPSAESWVTE
  chr6.CM0738.230.r2.d PIQVLV------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gorai.011G290600.1_G TIEVRVDFKEASFNGGGNITFKGTLEATRLFSGQLLMGLPIYTYSVNSENSQLGLSLELSSEKKLFLA-SEVLGWVMQEVSIAMNGYTLTEIHAVCYEYFAVLGDIKISEFPPSTSWIVN
  supercontig_19.130_C PIQVLVKLT------------------------------------------------------SILCT--------------------------------------------------VK
  C.cajan_30577_CAJCA SIQVSVDLKEASYNGGGNITFRGSLEDRKIFQGEFLLSLPIHIYSVKSDNSSLGLKLEFTSTASILLTFSKVIGWVINEGVVAMNGYTLSEIHAVCYNYFALLGHITMKDFPMSSSWQVE
  CMS460C_CYAME    SLAVETSFLTDSDCGWFRVEFPGVLGPLVVLRFLCVALMPLRRYLVRSEGRDLQRCALGLVT------------WTLGPLLMERDTTSATFYEAVCCEVLIILGDLAALAL---------
  MA_10432845g0010_PIC ---------DLAYDGGACITIKGDMEETKLFHGTLALGSPFYSYSIKPIDSRLCLALQLSNS--IFIAFSKFKDWHLQKYTLQLDGYKLTTVYAVSY------------NVPPSDSWDFK
  Potri.010G184300.1_P TFDLSGQAEEESYNGGGNITFKGTLEEIRLFQGELLLDLHLVTYSVKSKDSLLGLSLQFSSVIMVLVAFSKMIKWIINEGTVAMDGFMLTEIHAVCYEYFAVLGHITIKFFPPSTSWLTE
  Os05g27960.1_ORYSA  GLQTVINFEDEPYSGGNCVTVKGSLQQEQLFNGGLSMEESVYFYSVKADRSGLGLSLDLSSGSSILIAGSYVKNWVVYKATIPSAGFTLTGINIVCTHYHASLGHVSIREFPPARSWVTE
  Glyma14g06130.1_GLYM SIQLIVDLKEASYSGGGNITFKGSLGERRIFQGQSILALPIHIYSVKSDNSSLGLVLDFTSTTPVLLTFSKVVGWVIHEGTIEMNGYILTGIHALCYDYFAVLGHITVKDFPVSTSWLVN
  GSVIVT01032751001_VI TIQVIVNSKEASYSGGGNITFKGTLQGTRLFLGEILLGLPVHTYSLKSDSSLVGLSLEFSSTMSVLLAFSKVIGWVIQESSIAMNGYILTEIHAVCYNYYAVLGHLMVKDFLPSSSWLVE
  C.cajan_05564_CAJCA SIQLLVDLKQASYGGGGNITFKGSLERKRIFQGEFILTLPIHFYSVKSDNSSLGLVLQFTNSISVLLTFSKVVGWVIHEGTIEMNGYILSEIHALCHDYFAVLGHITVKDFPVSTFWLVD
  Cucsa.387280.1_CUCSA SVQAYSN--EIAFNGGGSIEFKGTLEQIRLFQGEVTLGVPLFMYSSTSNDSQLALSLEFFSS--VLLVFTEVIEWFVHVRRIEMSGYKLTNINVICYEYFAVLGNIIVRKFPPSSSWLVQ
  ITC1587_Bchr6_P18154 AGDVYIDFEDASYFGGGSLTVKGSVEDIKMFSGQLLLDKAVQKCVVRLDNSLFGVILVLVSESYILIEYDKIITWTSFGATFTMPGYTLTDICIVGGSYHASLGQIRIFSYPLADAWHLD
  Gorai.012G079500.1_G TIDVRVDFSEVSFSGGGNLTFKGTLEATRLFLGELFMGLPVRTYSVKSENSQLGLSLEFSSEKKLLLAFDETIGWVIQESNISMNGYTLTEIRAICYEYFAVLGHISISEFPPSTSWIVK
  Phvul.001G245900.1_P SIQVSVDLKEASYSGGGNITFKGSLEDSKIFQGGFLLSLPVHMYTVKSDNSSLGLKLQFTSTASVLLAFSKVIGWVINEGVIAMNGYTLTEIDAVCYDYFAVLGHITIKDFPVSSSWLFD
  Cc02_g06030_COFCA  TIQVSVDFKEASYSGGGNITFKGTLDGARLFQGQLILGLPVHTYSVKSNSSLLGLLLEFSSAKSILLAFSSVIEWIVQESSIAMGGYTLTEIHAVCYEYSAVLGHLNVHDFPPSASWTVG
  Cucsa.144390.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  supercontig_19.132_C -------------------------------------------MQVKSENSQLGLLLQFSSS--VVVAFSDVIGWVVLESSIAMIGYTLTEIHALCYGYFAVLGNLKIKDFPPSSSWLVE
  Glyma14g06120.1_GLYM SIQPLVDLKEASYSGGGNITFKGSLEKRRIFQGEFTLSLPIHFYSVKSDNSSLGLVLEFTSTMSILLTFSKVVGWVIHEGTIEMNGYILTGIHALCYDYSAVLGHITVKDFPVSTSWLVD
  Glyma11g35630.1_GLYM SIQVSVDLKEASYSGGGNITFKGSLEESKIFQGEFLLNLPIHIYSVKSDNSSLGLKLEFTSTASVLLTFSKIVGWVINEGVVAMNGYTLTEIHAVCYDYFALLGHITIKYFPVSSSWLVD
  Potri.008G073000.1_P ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potri.010G184200.1_P TIEVFVENKEASYRGGGNITFKGTLEETIIFQGELLMDVPLHTHSVKSEDSLLGLSLHFSSATSVLLAFSKIIGWAVLESSIEMNGYTLTEIHAVCYEYHAVLGHITMNYFPPSSSWLVE
  AT3G11040.1_ARATH  IIQVTVDAREASFNGGGNIVFRGKLKGTRLFKPHLQLSSPITSYSVKSDTSNLGILLSFSSPKSILVAFDDMSEWTVHEASLVMDGHTLTEISAFCYEFVALLGHISVKQNPPASSWVIE
  ITC1587_Bchr6_P18155 TVEACINFKDASYCGGGSITTKGNLENTKLFHGQLQLEQPVNSYSVRSDNSLFGLYLELWSETSILITYNRTIAWFIYEVTLTMSGYMLGGIYIVGAPYRASLGHIRILEFPPAKSWVIQ
  Cucsa.028390.1_CUCSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MDP0000182823_MALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MA_10435721g0010_PIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bradi2g40730.1_BRADI ----------------------------------------------------------------------------------------MTGINIVCTAYQASLGHINIQPFPPSESWEIE
  selmo_61572_SELMO  -FEVTVRSVDRVYSGGSSLRFLGKLKATKLYDPHLVLAPTLSDFSV--------------------------------------------------------------------------
  MDP0000302828_MALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  EG4P30151_ELAGV   -------------------------------------------FQVILVNSILGLSLDFSSE--ILIIYDEIIAWIVCEASVKMSGYILTGIHVVGSPYCASLGHITIRAFPPADSWITE
  GSMUA_Achr6P32820_00 TVEACINFKDASYCGGGSITARGNLENTKLFHGQLQLEQPVNSYSVRSDNSLFGLYLELWSETSILITYNRTIAWFIHEVTLTMSGYTLGGIYIVGAPYRASLGHIRILEFPPAKSWVIQ
  Glyma18g40011.1_GLYM ------------------------------------------------------------------------------ENKF--------------------------------------
  AT5G05460.1_ARATH  TIQVTVDGREASYNGGGNVSFRGKLKRARLFKPQLQLSAPISFFSVKSDRSELSILLHFSSPKSMLMVFGDMFGWTVHETNLVLDGHTLTEISAFCSEYFALLGHISIKVYPLASSWVIE
  MA_10434012g0010_PIC ---------DLAYNGGACITIMGNMEETKLFHGTVGLESPLHSYSMKSEDSRLCLALHLSNS--IFLTFSNFKDWRLQEYTFKVDSYELTTIYAVSYSYHASLGHITLINVPQSDSWDFS
  Potri.008G072900.1_P ---------------------------QALFQGELLLDLPLHAYS----------------------------RMDHTWGTVAMDGHVLTEIHAACYEYFAVLGNFTFKFFPPSTASLTE
  PGSC0003DMP400041396 NLKVAVDIKEPSYNGGGNLTFSGTLEDARLFEGKLQLASPVHTYSVNSNSSLLGLSLEFTSAKSVLLAFDNVISWVIQESSIAMEGYMLTKIHAVCYEYHAVLGHLAINDFPPSTSWLVE
  Tc10_g000970_THECC  TIEVHVEFKEASFSGGGNLTFKGTLGATRLFVGDLLMGLPVHTYSVKSENSQLGLCLEFSSEKKLLLAFSEVIGWVIQESSIAMNGYTLTEIHAVCYEYFAVLGHIRISEFPPSTSWIVE
  29729.m002282_RICCO TIQVLADFKEASYSGGANITFKGTLKDARLFQGRLLLGLPLHTYSVKSDDSQIGLCLYFSSTTSVFIAFSKVIGWVIQESSIDMNGYTLTEIHALCYEYFAVLGHITIKVFPASSSWLVA
  Sb09g016230.1_SORBI -LQAYTDFKDGPYSGGNCLTAKGTLRQERIFNGGLALEGPVHFYSVRANNSALGLSLDLSSRTSILVAGSYVKDWVLVKATVSSAGYTLTGINIVCTLYQASLGHISIREFPPAESWVTE
  Medtr3g071610.1_MEDT SIQVTIDLKEASFSGGGNITFKGSLEKRKILQGEFLLGDPIHIYSVKCNNSSLGLKLVFTSNNYVLLTFNKVIGWVINESAIAMNEYTLNEIHAVCYDYYALLGHVTIKDFPVSSSWLVD
  Solyc06g050930.2.1_S NLKVAVDIKEPSYNGGGNLTFNGTLEGARLFEGKLLLASPVHTYSVKSNSSLLGLSLEFTSAKSVLLAFDNVISWVIQESSISMEGYTLTKIHAVCYEYHAVLGHLAINGFPPSTSWLVE
  AT3G61010.2_ARATH  ---------EASFNGGDYITFRGKLEGTRLFKSHLHLSSPITSFSVTSDTSKHGILLSFSSPKSILVSFNNMFEWTVQETSLVLDDHVQY-------------------TLLPASPLVIE
  Os06g20130.1_ORYSA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAELTSTFNLQ
  Bradi1g14127.1_BRADI PLITSINFKDGQYSGGGCVTVKGGLNQEQLFEASISMEGPLHFYSVKADNCVVGLSLDLSSRTSVLIASTYVQNWVLYQATVSCASYTMTGINIVCTAYQASLGHISIQPFPPLESWEIE

  Selected Cols:                                                                

                490    500    510    520    530    540    550    560
             =========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=
  Cre13.g582250.t1.2_C ASRVRWADGTQLLTCELSWAPQFRHRSYHVWVHKAVWVGEAHVARFRLVQLEVPGSVSLLAQPAAADGA-QPLACVPVVPA
  Glyma02g43020.2_GLYM GEYIHWKQDSRILSVKISWNLK-AFPHYNVFVEKPEYLGVAHVNCFYVSELKVPASLKFIIQVCDFDGTNRNLEDCPYQLE
  chr6.CM0738.280.r2.d ---------------------------------------------------------------------------------
  Glyma18g02770.1_GLYM GSYIKWTLGSKTLDLKISWKLKNLFLKYNVYLVKLEYLGVAQVNCFYVSDLEVPSSLKFIIQACGVDGTFQELDESPYQLE
  Cucsa.144370.1_CUCSA SPYTKWTEGTRTLDIKITWKLKDVMDHYNVYVVKVEYLGVAHVEAFYVSNLAVHSRLKFMIQVCGVDGSSHRLEDSPFYLD
  GSMUA_Achr6P32810_00 PSYTSWTDGNRILSLKITWKLNESFTRYNIHVEKLSFLGFARVELWYVLHLAIPSLVRFIVQPCGVDGSCQELDKSPTELR
  GRMZM2G337616_P01_ZE GDYISWSNGSELVNLKISWKLKNPFSKYNIYVEKLSYLGVASVDAFYVSGLEVSNGLKFFIQAFAHDGSWQELEECPKFLF
  Cucsa.144380.1_CUCSA ---------------------------------------------------------------------------------
  Ca_13387_CICAR    GKYVKWTEGSKTLDIKISWTLKDLALKYSIYLVKLEYLGVAQVNCFYVSDLEVPSSLKFIIQVCSVDERIQALDESPYQLE
  chr6.CM0738.240.r2.d GEFIKLNQGSKTLDVKISWTPKDLFSKYVVYLVRLEYLGVAQVNSFYVSDLKSPFSLKL----------------------
  Millet_GLEAN_1003763 GEHISWSDTTKRVSLKLSWKLNTSFRQYNIYVEKSSYLGVASVDAFYVSGLEVPSDLKFIIQACAHDGSWQELEKCPKLLV
  MA_10436931g0010_PIC ---------------------------------------------------------------------------------
  29729.m002279_RICCO GQNIKFSQGSKFVSVKIIWQLKDVFSHYNIYVEKLKYLGVAQVTAFYVSDLSVPSRLKFIIQVCDFNGDCQKLNDSPSQLD
  EG4P30150_ELAGV   ---------------------------------------------------------------------------------
  Glyma02g43025.1_GLYM GEYISWKQDSRVLSLKISWKLKEVFPHYNVYVEKLEYLGVAHVNCFYVSELKIPASLKFIIQVCGFDGTNQNLAKSPYQLE
  orange1.1g038248m_CI AQYVKFAQGTKTLSAKIIWKLKDVFPQYNIYLGKP-YLGVARVESFYISDLIIPSALKFIIQVCSVEGTSQNLDKSPFLLD
  Pp1s13_33V6.2_PHYPA GCEPQWTEAWKSVSLTLRWGLVQQWVQYHVYISKDEFLGVSVVKAFSVQDLLISSMLNFHVQACGLPGALSNSNPSSHDSD
  PDK_30s676831g004_PH GQHISWTQGTKDVSLKIAWKLKSSFMKYSIYVEKISYLGIAKVETFYVSDLDVPSSLRFIIQVCGLDGA-QKLCESPAVLA
  cassava4.1_031267m_M GQNIKLTQGSKRVSAKIIWKLKDMFPKYNIYVLKLNYLGVTQVTAFYVSDLSVPSSLKFIIQACDFDGACQKLDDSPYQLD
  cassava4.1_029708m_M GQYIKLSQGSKKLSVKITWKLKDQSSKYNIYVEKLEYIGVAYVEAFYVYDLAIPSSLKFIVQVCGVDGACQKLDDSPYQLD
  MA_53086g0010_PICAB ---------------------------------------------------------------------------------
  evm_27.model.AmTr_v1 SEDISWTDGIKTLSVKLIWRLKEVFSRYNIYAEKLEYLGFARVEAFYVSEMPVPQALKFLLQVTGMDGACQEVADAPSVLE
  PDK_30s676831g003_PH ---------------------------------------------------------------------------------
  MLOC_10039.2_HORVU  GNYISWSNTSKLLSLKISWKLNPSFMKYNIYVEKLSFLGVASVEAFYVSDLQVPNSLKFIIQACGRDG-------------
  chr6.CM0738.230.r2.d ---------------------------------------------------------------------------------
  Gorai.011G290600.1_G GQDIEWGQGSKTLSLKISWKPEDLFPKYNIYVEKLEYIGVAHIEAFYVSQLVIPSSLKFIIQVCNVDGASQNLDDAPFQLD
  supercontig_19.130_C GRAIL----------------------------------------------------------------------------
  C.cajan_30577_CAJCA GSCIKWTLGSKTLDVKISWELKNLFLKYNLYLVKLEYLGVAEVNCFYVSDLDIPSSLKFIIQVCGVDGTIQELDESPYQLE
  CMS460C_CYAME    -------LANHQSKADILWLALD----------------------------------------------------------
  MA_10432845g0010_PIC GTDISWDTGQKMLSTNLVWRLKMTFLRYDLYVEKIEHLGVAVVQAFYVSQLLVPPTLRFFLQVCSPSGD-QPLKDSPSSID
  Potri.010G184300.1_P SQYIKYSQGFKTVSLKIIWKLKDLFPKYNIYVEKLVYLGAAHVQAFYMSDLSIPSSLRFIIQACAADGTCQELDESPYLLD
  Os05g27960.1_ORYSA  GDYISWSDESKLASLKISWELENPFMKYNVYVEKLIFLGVASVQVFYVSDLEVPSALKFFIQPCGRDGSCQGLHECPKHLV
  Glyma14g06130.1_GLYM GECINWKQDSRILSVKISWKLKNAFSHHNVYVEKPEYLGVAHVNCFYVSELKVPASLKFIIQVCGFDGTNQNLAKSPRQLE
  GSVIVT01032751001_VI VQHIKWAQGAKTLSAKIIWKLKDMSQNYNVYVEKLEYLGVAQVEAFYVSDFVVPSSLKFIIQVCGTDGASQKLDDSPYQLD
  C.cajan_05564_CAJCA GEYINWNQDSRILSVKISWKLKDVFPHYNVYVEKIEYLGVAHVNCFYVSELKVPPSLKFIIQVCGFDGTNQNLEECPYQLE
  Cucsa.387280.1_CUCSA TPHVRRTDGTRTLDVHITWELKDAFECYNX---------------------------------------------------
  ITC1587_Bchr6_P18154 PSYTSWTNGNRILSLRITWKLNESFVRYNIYVEKLSFLGFARVEHWYVSHLVIPSLVRFIVQACGVDGSCQELDKSPTELQ
  Gorai.012G079500.1_G GKDVEWGQGSKTLSLKISWKLKDRFPRYNIYVEKLEYLGESQVEAFYVSDFIIPSSLKYIIQPCDSGGASQVLDDAPFQFN
  Phvul.001G245900.1_P GTCIKWTQGSKTLDVKISWKLKNQFLKFNVYLVKLEYLGVAHVSSFYVSDLKVPSTLKFIIQVCGIDGTIQELDESPYELE
  Cc02_g06030_COFCA  GEYIKWSDGSKKFSVKLIWQLKDAFPMFNIYVQKLEFLGVAEVEAFYISDLILPSSLKFIIQVCNFDGASQKLEDSPFDLQ
  Cucsa.144390.1_CUCSA ----------QVRNISLVIRILKILRSYSVYIK------------------------------------------------
  supercontig_19.132_C YQYLKWSQGSRIISFKLTWKLKVLFSKYNIYVEKLEYLGVSQVEAYYVSDLKIPTSLKFFIQACTVDGS-QKLDDSPSQLE
  Glyma14g06120.1_GLYM GEYINWKQDSRILSVKISWELKEAFPHYNVYVEKIEYLGVAHVNCFYVSELKVPANLKFIIQVCSFDGTNQNLEDCPYQLE
  Glyma11g35630.1_GLYM GSCIKWTLGSKTLDVKISWKLKNLFLKYNVYLVKLEYLGVAQVNCFYVSDLEVPSSLKFIIQVCGVDGTIQELDESPYQLE
  Potri.008G073000.1_P ---------------------------------------------------------------------------------
  Potri.010G184200.1_P GHYIKWSQGSKTVSVKIDWKSKDQFPKYNIYVEKLEYLGVANVEAFYVSELPIPASIKFIIQVCGVDGVCQNMDDSPYQLD
  AT3G11040.1_ARATH  AHNVELVSSSKILRVKLEWRQKDAFTRYNVYAENVVLLGIAHVPAYYVAELVVESAVRFMVQACGEDASLGKLDEALNLVD
  ITC1587_Bchr6_P18155 GDDISWIDGNRSLNLKVTWKLKESFTRYNVYVERLSYVGFARVEDFFLSKLGIPTALRFIVQACGVDGTCQQLDESPTELA
  Cucsa.028390.1_CUCSA ---------------------------------------------------------------------------------
  MDP0000182823_MALDO ---------------------------------------------------------------------------------
  MA_10435721g0010_PIC ---------------------------------------------------------------------------------
  Bradi2g40730.1_BRADI GEHISWSNASTLISLKISWKLNTSFTK--------SLMRVASVEAF------------LCVRPRGC---------------
  selmo_61572_SELMO  ---------------------------------------------------------------------------------
  MDP0000302828_MALDO ---------------------------------------------------------------------------------
  EG4P30151_ELAGV   GQHISWTQETKAVSLKIAWILKSSFMNYNIYVEKISYLGIAKVETFYVSDLDVPSSLRFIIQGCGLDGA-QELHESPAVLA
  GSMUA_Achr6P32820_00 GHDISWIDGNRSLNLKVAWKLKESFTRYNVYVERLSYVGFARVEAFFLSKLGIPTALRFIVQACGVDGSCQQLDESPTELA
  Glyma18g40011.1_GLYM ---------------------------------------------------------------------------------
  AT5G05460.1_ARATH  AHHVKFVSGSKTLSCKLEWRLKHVFPKYNVYAENLVFLGTAHVDAYYVSEMVVGSGVRFVVQTCGEDGSWQELDASPNVVE
  MA_10434012g0010_PIC GNDISWDTGQKMLSTNLVWRLKMTFLRYDLYVEKIEHLGVAVVEAFYVYQLLVPPTLRFFLQVCSSSGD-KPLKDSPSSIN
  Potri.008G072900.1_P SQYVKYNQGFKAASLKTTWKLKDVFPKYNIYVEKL-YLGTARVQGFYMSGLSIPCSLKFIIKVCAADGTCQELEDSPYLLD
  PGSC0003DMP400041396 GNFTKWSNGSRKLNVKLVWKLKGPFPKYNIYVKKQEYLGVAVVEAYYVSDLVVPSSVTFIIQVCSLDGALQKLEESPSDLN
  Tc10_g000970_THECC  GQDVEWGQGSKTLSLRISWKLKDPFPRYNIYVEKLEYVGVAQVEAFYVSDLVIPSGLKFIIQVCSADGASQKLDEAPFQLN
  29729.m002282_RICCO GQCIKWIQGSKKLSIKISWKLKDQFSKFNIYVEKLEFIGVACVETFYVSCLSIPCSVKFIIQMCGIDGTCQKLVDSPLLLD
  Sb09g016230.1_SORBI GDYISWSNGSELVSLKISWKLKTPFSKYNIYVEKLSYLGVASVDAFYVSGLEISNSLKFFIQAFAHDGSWQELEECPNFLS
  Medtr3g071610.1_MEDT GKYIKWTNGSKTLNIKISWTLKDLSLKYNIYLVKLEYLGVAQVNCFYVSDLEVPSSLKFIIQVCSVDGTIQALDESPYQLE
  Solyc06g050930.2.1_S GNFTKLSNGSRKLNVKLDWKLKGPFPKYNIYVKKQEYLGVTVLEAYYVSDLVVPSSVTFIIQVCSMDGSLQKLEESPSDLD
  AT3G61010.2_ARATH  AHNMELVSGSKSLRVKLEWRQKDAFPRYNVYAENVVFLGVAHVPSYYIAELVVESGVRFVFKPMLRFGAFEKLINEKLKLQ
  Os06g20130.1_ORYSA  G--RRWT------------------------------------------------------------GA------------
  Bradi1g14127.1_BRADI GEHISWSNASKLVSLKISWKLKTTFTKYNIYVEKLSFMGVASVEAFYVSDLQVPDILKFIVQACGCDGSNQELEECPKFLV

  Selected Cols: